Random Song

Fulgence Kassy

Alpha Blondy

Kassanguê djon bênan Kassangué (bis)
Kabourou, djon bênan kabourou...
Kana Kassi Fulgence Kassy, Kana Kassi oh !
Kana Kassi Fulgence Kassy, Kana Kassi dê !
Alkiaman lôlo'n Allah benan djodi-Iman
Alkiaman lôlo'n Allah benan djodi-Iman
I sala lo'n mi-nan Demissin-Hou Kassila
I sala lo'n mi-nan Tchê-kôrôbah-hou Kassila
I sala lo'n mi-nan Moussohou Kassila


Kana Kassi BAFEREMORY Kana Kassi oh !
Kana Kassi Charloux Coulibaly Kana Kassi dê
Yômati Kiama Allah bénan djo-di Iman
Yômati Kiama Allah bénan djo-di Iman
I sala lo'n minan Gnindji-oh !!!
I sala lo'n minan Gnindji-Ehê !!
I sala lo'n minan Gnindji-oh ah !!
Sandji oh !! Allah GNIN-DJI...
Sandji oh !! Allah Gnin-dji...
Sandji Oh !! Allah Gnin-dji...
Sandji eh !! Allah Gnin-dji...

Kana Kassi Fulgence Kassy, Kana Kassi oh !
Kana Kassi Charloux Coulibaly Kana Kassi dê
I sala lo'n mi-nan Gnindji oh ah !!!
I sala lo'n mi-nan Gnin-dji Eh hê !!
Sandji oh !! Allah Gnin-dji...
Sandji oh !! Allah Gnin-dji...
Kassangué, djon bê-nan Kassangué (bis)
koubourou, djon bê-na kabourou... (bis)
Nan-Massa Ambé-balo
Nan-Massa Ambé-balo (ad lib)